Tin tức hoạt động Tin tức pháp luật

Thẩm quyền và hình thức giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội.

Tranh chấp về bảo hiểm xã hội là một loại tranh chấp được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật cụ thể và riêng biệt. Với mỗi mối quan hệ tranh chấp sẽ được xử lý bởi một cách thức riêng biệt. Cụ thể như sau: Giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã […]

Back To Top