Ủy ban quận thua kiện vì lấy đất của người này cấp giấy cho người kia

Tin tức pháp luật

Ủy ban quận thua kiện vì lấy đất của người này cấp giấy cho người kia

UBND quận lấy một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của ông H cấp giấy chứng nhận cho bà N nên tòa tuyên hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà N.

TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính yêu cầu hủy giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giữa người khởi kiện là ông H và người bị kiện là UBND quận Cái Răng. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà N.

Có đơn ngăn chặn vẫn cấp giấy chứng nhận

Theo đơn khởi kiện vào tháng 3-2020, người khởi kiện trình bày ngày 29-3-2019, UBND quận Cái Răng cấp GCN cho bà N với diện tích hơn 84 m2.

Trước đó, ngày 20-11-2018, UBND phường Hưng Phú, quận Cái Răng có thông báo về việc niêm yết công khai đăng ký cấp GCN cho bà N. Sau đó, ông H đã có đơn yêu cầu ngăn chặn và UBND phường Hưng Phú có báo cáo về việc ông H làm đơn ngăn chặn cấp GCN cho bà N.

HĐXX tuyên án sơ thẩm ngày 25-4. Chỉ đại diện ủy quyền của người khởi kiện có mặt tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Căn cứ để cấp GCN cho bà N là Quyết định 1361/2019 của UBND quận Cái Răng về việc thu hồi điều chỉnh GCN của ông. Ông không đồng ý với quyết định này nên khiếu nại UBND quận, yêu cầu hủy Quyết định 1361. Đến ngày 14-6-2019, chủ tịch UBND quận Cái Răng ban hành Quyết định 2877 bác đơn khiếu nại của ông vì không có cơ sở xem xét.

Ngày 11-7-2019, ông đã khởi kiện vụ án hành chính ra TAND TP Cần Thơ yêu cầu hủy hai quyết định 1361 và 2877 nêu trên và tòa án đã thụ lý vụ án vào ngày 13-8-2019.

Do đó, ông làm đơn khởi kiện yêu cầu TAND TP Cần Thơ hủy GCN mà UBND quận Cái Răng đã cấp cho bà N.

Tại phiên sơ thẩm, người bị kiện là UBND quận Cái Răng và người liên quan là bà N đều vắng mặt, chỉ có đại diện ủy quyền của người khởi kiện tham gia phiên tòa. Tòa cho biết đại diện người bị kiện có văn bản trình bày ý kiến cho rằng GCN cấp cho bà N là đúng quy định và đề nghị bác yêu cầu khởi kiện. Đại diện của bà N thì không có ý kiến.

HĐXX cho rằng chưa đủ cơ sở xác định bà N là người sử dụng đất ổn định và không đủ cơ sở xác định đất không có tranh chấp, UBND quận Cái Răng cấp GCN cho bà N là chưa phù hợp.

Tòa tuyên hủy giấy chứng nhận

HĐXX nhận định trước khi UBND quận Cái Răng cấp GCN cho bà N thì UBND quận này đã ban hành Quyết định 1361 về việc điều chỉnh GCN đã cấp cho ông H. Quyết định 1361 đã bị kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Bản án hành chính phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM ngày 14-9-2020 tuyên giữ nguyên án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ với phán quyết hủy toàn bộ Quyết định 1361 trên. Như vậy, GCN được UBND quận Cái Răng cấp năm 2004, chỉnh lý sang tên cho ông H vào năm 2007 vẫn còn nguyên giá trị.

Theo tòa, về trình tự cấp GCN cho bà N, tại biên bản mốc giới thửa đất thì chủ sử dụng đất liền kề là ông H không ký giáp ranh. Trong báo cáo của UBND phường về tình trạng tranh chấp cũng nêu về việc ông H có đơn ngăn chặn. Mặt khác, trong buổi lấy ý kiến của người dân xác định việc đất không tranh chấp chỉ có hai hộ liền kề ký tên, còn ông H không ký tên.

Như vậy, chưa đủ cơ sở xác định bà N là người sử dụng đất ổn định và không đủ cơ sở xác định đất không có tranh chấp. UBND quận Cái Răng cấp GCN cho bà N là chưa phù hợp theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013. Vì vậy, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông H, hủy GCN mà UBND quận Cái Răng cấp cho bà N.

TAND Cấp cao nhận định về Quyết định 1361

Theo bản án phúc thẩm ngày 14-9-2020 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, năm 2004, UBND quận Cái Răng đã cấp GCN cho ông PNS với diện tích hơn 218 m2. Năm 2007, ông H được ông S chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất này và được UBND quận Cái Răng chỉnh lý, xác nhận chủ sử dụng.

UBND quận Cái Răng cho rằng khi cấp GCN cho ông S đã cấp không đúng diện tích thực tế sử dụng nên ra Quyết định 1361 ngày 21-2-2019 thu hồi, điều chỉnh GCN đã cấp năm 2004, chỉnh lý sang tên cho ông H vào năm 2007. Ông H khiếu nại thì chủ tịch UBND quận ra Quyết định 2877 bác khiếu nại.

Theo tòa, căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014, trong trường hợp nói trên, UBND quận Cái Răng không có quyền ra quyết định thu hồi, điều chỉnh đối với GCN khi người chủ sử dụng đất trước đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp cho người khác. Vì vậy, tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện, hủy hai quyết định 1361 và 2877 là có căn cứ.

NHẪN NAM

Back To Top