Nhiều thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi khi bỏ sổ hộ khẩu từ 2023

Tin tức pháp luật

Nhiều thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi khi bỏ sổ hộ khẩu từ 2023

(PLO)- Các thủ tục về đất đai, nhà ở có quy định về việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật cư trú 2020.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, nhiều thủ tục liên quan đến đất đai nhà ở đã được thay đổi.

Hồ sơ nhận khoán rừng ổn định lâu dài

Nghị định 168/2016 quy định hồ sơ nhận khoán ổn định, lâu dài rừng tự nhiên, rừng trồng, đất rừng; vườn cây cao su, chè, cà phê, ca cao, quế và vườn cây lấy nhựa, tinh dầu, cây ăn quả lâu năm bao gồm bản sao chụp sổ hộ khẩu đối với cá nhân, hộ gia đình. Đối với cộng đồng dân cư thôn cần phải có bản sao chụp sổ hộ khẩu của các cá nhân và hộ gia đình trong cộng đồng.

Tuy nhiên, kể từ 1-1-2023, hồ sơ đề nghị nhận khoán không còn yêu cầu sổ hộ khẩu đối với cá nhân hộ gia đình. Riêng đối cộng đồng dân cư thì yêu cầu thông tin về số định danh cá nhân của các thành viên trong danh sách.

Hồ sơ thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hiện nay, theo Nghị định 99/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) thì người thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là vợ chồng thì phải có bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn.

Nay theo Nghị định 104/2022, kể từ năm 2023, vợ chồng buộc phải có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

Ngoài ra, quy định này cũng áp dụng đối với hồ sơ khi thực hiện thủ tục bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung hoặc chuyển quyền sử dụng đất liền kề hoặc chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điều 71a Nghị định 30/2021.

Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

Nghị định 43/2014 hướng dẫn Luật Đất đai 2013 quy định thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định (cơ sở để cấp sổ hồng trong một số trường hợp) được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở…

Nay theo quy định tại Nghị định 104/2022, bỏ quy định về “giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn “ nêu trên. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

N. NGỌC

Back To Top