TAND Tối cao công bố 7 án lệ mới

Tin tức pháp luật

TAND Tối cao công bố 7 án lệ mới

(PLO)- TAND Tối cao vừa ban hành quyết định công bố bảy án lệ mới đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua.

TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định số 364/QĐ-TANDTC công bố bảy án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua.

Các TAND và toà án Quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 4-4-2023.

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Trước đó, ngày 2-6, TAND Tối cao đã tổ chức phiên họp lấy ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ và sau đó đã thông qua bảy dự thảo thành án lệ chính thức.

Bảy án lệ được công bố là:

– Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

– Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội mua bán người

– Án lệ số 66/2023/AL về việc định tội mua bán người

– Án lệ số 67/2023/AL về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung

– Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

– Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền giải của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

– Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

YẾN CHÂU

Back To Top